Carces ontvangst

Carces informatie
Route beschrijving
Overnachten
Restaurants

Carces Agenda
Exposities
Concerten
Conferenties
Sport & vrije tijd besteding
En ook
Belangrijke datums provencaals landchap

Carces Visite
Geschieden
Carces in Provence
De lichamelijke Provence
Aan de tijd van de Galliërs
De Romeinse Provence
De graven van de provence
De franse Provence

Carces plaatselijk leven
Documentation
Associatie
vrije tijd besteding

Provencaalse spelen
Virtuele ansichtkaarten
Carces SlideShow
Foto’s en wallpapers
Puzzles
Sudoku
Memories

 

Version françaiseEnglish versionDeutsche versionVersione italiana

De geschiedenis van Carcès

Carces is een dorp van 2453 inwoners op een oppervlakte van bijna 14 vierkante mijl. Carces ligt op een hoogte van 377 meter boven zeeniveau. Het is een weerstation en het derde dorp in heel Frankrijk dat werd verlicht door elektriciteit in 1889. Het elektrische stroomhuis is gelegen aan de samenvloeiing van de twee rivieren, de Argens die uitmondt in de Golf van Fréjus en de Caramy. Veel natuurliefhebbers trekken elk jaar door de schilderachtige omgeving, schaduwrijke oevers en een aantal speciaal aangewezen wandelen gebieden.

Historische achtergrond

De oorsprong van de naam Carces kan komen van de Romeinen, die een gevangenis in dit gebied wilden vestigen - Carcer - Latijn voor gevangenis.  Op een uitloper van de kruising van de Argens en de Caramy waar de vier belangrijkste wegen van het dorp bijeenkomen, vestigden de eerste Heren van Carces, Chateaurenaud, het eerste fort in de XIe eeuw.  In twee oorkonden van 1085 en 1099 staat vermeld dat de bisschoppen, Bertrand en Berenger van Fréjus de kerk van St. Mary Pignans van St. Maria van Barjols herstelden en alle kerken in de vallei van Carces waaronder Onze-Lieve-Vrouw van Caramy onder de bescherming van de abdij St. Victor in Marseille.  In 1235, toen Ray Beranger een volkstelling had laten uitvoeren voor het bisdom van Fréjus, werd er maar een ridder werd geëist van Carces. At this time the Manors of Carces and Cotignac belonged to William of Cotignac, who was succeeded by the Ponteves family in 1240, and it was they, who built the important castle, whose ruins we recognize today.   Other successive families owned the castle including: the Simians, the House of Rohan-Soubise and the House of Condes.   Carces played an important role in the religious wars from 1562.  The Count of Carces, John of Ponteves, Grand Marshal and 1st Lieutenant to the King, headed the catholic ‘Carcists’ or ‘Marabouts’ (priests) with a reputation for being savage and cruel in their pursuit of religion.  They fought against the raiders of Marshal Retz, who were supported by the Lords of Oppeda, Oraison and Germany (HRE??).  Provence was ravaged for years by these two factions in their fight against one another, burning, raping and inflicting other cruelties upon those that stood in their way.   Parliament finally condemned this behaviour and allowed the ‘Carcists’ to be hunted down and hacked to pieces.  With this order a number of the citizens of Provence took up arms and in a few days 66 ‘Carcists’ perished at Cuers, 400 were cut down at Cabasse and as many others died at Lorgues.  All the garrison of Trans Castle were put to the sword and Carces did not regain her stature until the arrival in Provence of Catherine de Medici.  Op dat moment behoorde het landhuis van Carces en Cotignac toe aan Guillaume de Cotignac, die werd opgevolgd door familie de Pontevès in 1240, en zij waren het die het grote kasteel gebouwd hebben waarvan we vandaag de ruïnes zien. Andere opeenvolgende families waren eigenaar van het kasteel, met inbegrip van: de Simiane, het Huis van Rohan-Soubise en het Huis van Conde.  Carces heeft een belangrijke rol gespeeld in de religieuze oorlogen van 1562. De graaf van Carces, Jean de Pontevès, Grand Maréchal en 1e luitenant aan de Koning, hoofd van de katholieke ‘Carcists’ of ‘Marabouts’ (priesters), een naam die voor woest en wreed stond in de uitoefening van hun godsdienst. Ze vochten tegen de vijandelijke maarschalk van Retz, die werd ondersteund door de Heren van Oppède, d’Oraison en d’Allemagne.  De Provence werd al jaren geteisterd door deze twee partijen die in hun onderlinge strijd brandstichtingen, verkrachtingen en andere wreedheden begingen tegen degenen die hen in de weg zaten.  Het parlement veroordeelde uiteindelijk dit gedrag en stond toe dat de ‘Carcisten’ werden opgejaagd en in stukken gehakt. Met deze toestemming nam een aantal van de burgers van de Provence de wapens op en in een paar dagen werden 66 ‘Carcisten’ gedood te Cuers, 400 werden neergeslagen in Cabasse en even zoveel anderen vonden de dood in Lorgues. Het hele garnizoen van het kasteel werd werd aan het zwaard geregen en heeft haar status pas herwonnen na de aankomst in de Provence van Catharina de Medici. 

In brieven uit maart 1571 werd de heerlijkheid van Carces opgericht als graafschap met inbegrip van Cotignac, Flassons, Pourqueirolles (eilanden voor de kust van Toulon), Chateauneuf, Blioux, La Molle, Tavernes, Brue, Artignosc en Tourtour met het recht op een commando/garnizoen ter bescherming van de provincie op grond van een beslissing van het Parlement in Aix op 22 november 1573.

Deze gunsten zijn toegekend door Charles IX onder invloed van Catharina de Medici, zijn moeder, aan Jean V de Pontevès voor verleende diensten tijdens de godsdienstoorlogen. Pontevès, beter bekend als de graaf van Carces was een van de meest opmerkelijke partij leiders in deze tijd van interne verdeeldheid en conflicten. On his retirement to Salon he left his nephew to continue the fight and died at the age of 70 on 20th April, 1582 in Flassans, his birthplace. Bij zijn pensionering aan Salon laat hij zijn neef de voortgang van de strijd na. Hij overleed op 70-jarige leeftijd op 20 april 1582 in Flassans, zijn geboorteplaats.

De revolutionaire club van Carces

Op 4 augustus 1792 werd ‘La Société Patriotique’ opgericht in de wijk ‘Sous-Ville’, waar Barras toespraken hield om het revolutionaire vuur van de Carçois aan te wakkeren.  Om hun patriottisme te tonen schreven zij hun ‘Commandements Révolutionnaires de la Montagne’ op de muren, die later de geheime genootschappen in de 19e zouden inspireren.

 

De kerk van Carces

De oorspronkelijke kerk van Carces werd opgericht in 1085 en gewijd in 1152 door een pauselijke bul van paus Eugene III en is gelegen vlakbij het huidige kerkhof, waar zij de parochie diende tot 1779. Omdat het een ruïne dreigde te worden na de verwaarlozing van de revolutie, werd de kek afgebroken in 1787 en de diensten werden overgedragen aan de Chapelle des Penitents Blancs, vandaag niet meer bestaand, en vandaar naar de Chapelle des Augustins, de huidige kerk van Carces.

De huidige kerk werd gebouwd in opdracht van Seigneur Jean de Pontevès in 1561, 11 jaar voordat hij zijn titel van graaf kreeg. The Augustine monks, who were given the job of building the church finished it in 1573.   Built in late Roman style, it possesses a fine example of a Renaissance portal, whereupon XIXth century additions have been made in the form of 3 saints: Victor, Constant and Liberat. De Augustijner monniken van Brignoles kregen de opdracht en de bouw was klaar in 1573. De kerk is gebouwd in laat-Romeinse stijl, met een mooi voorbeeld van een renaissance portaal, waar in de 19e eeuw en groepje heiligen werd toegevoegd: Victor, Constante en Liberate.

In de akte van Concessie van de religieuze graaf was bepaald dat de gravin zou beschikken over een speciale kapel. Deze werd gebouwd aan de buitenkant en in het koor werd een venster gemaakt waardoor de gravin de dienst kon volgen. Het geheel werd voltooid in 1582. Het venster is niet meer zichtbaar, maar de muur en de deur van de kapel zijn nog steeds zichtbaar achter de kerk.
Op deze plaats stond oorspronkelijk een Augustijner klooster, door een kloostergang gescheiden van een kapel. Beide gebouwen bestaan niet meer. In 1676 bracht een van oorsprong Carçoiser monnik, frère Perrin de Thoronet, relieken van St. Victor, Constant en Liberate uit Rome mee en werd besloten de kapel onder hun bescherming te plaatsen.

In 1781 besluit monseigneur Beausset, de bisschop van Toulon, om van de Augustijner kapel de Kerk van Carces te maken. Na de revolutie werden in 1804 de erediensten hervat en werd de kerk gewijd aan Ste. Marguerite.

Tijdens de eerste helft van 19e eeuw werden kapellen toegevoegd aan beide zijden van de kerk, een preekstoel werd gebouwd en de klokkentoren werd met 4 meter verhoogd omdat de klokken niet in het hele dorp werden gehoord. De klok weegt 1.500 kg en dateert uit 1546. De inscriptie luidt: ‘JOHAN DE PONTEVES BARON DE COTIGNAC CESNOR DE CARCES’. In 1981 is de kerk aangewezen als historisch monument. De klokkentoren bevat nog 2 andere klokken, een gewijd aan Marguerite in 1847 en de andere aan Florence in 1950.

 

De legende van de gouden geit (Cabro d’Or)

In de Provence van weleer bezaten alle boeren geiten, en zelfs in de stad liepen de geiten door de straten. Elke dag, tot 9 of 10 uur, installeerden de herders uit de omgeving zich met hun geiten op de publieke pleinen en schreeuwden: ‘Bouen lach fresc!’ (goede verse melk!). Later op de dag kwamen ze terug om wei en wrongel te verkopen van het beroemde geitenras van de Provence: La Rove.

Maar hoewel de mensen van de Provence altijd minstens één geit bezaten, was er één geit die ze nooit konden vangen: de gouden geit.Nevertheless, if the country people of Provence had one goat on their farm,there was always one goat they could never catch, the Golden Goat (the Cabro d’Or) – this story retold many nights of the mythical beast seen near a cave, on a hilltop, at the edge of a spring, as only through this Golden Goat could the person capturing him find the location of the hidden treasure.

Dit mythische beest werd gezien in de nabijheid van een grot, op een heuveltop, bij een bron. Deze fee-geit zou degene die hem ving kunnen leiden naar de verborgen schat. Deze legende ontstond in de tijd van de Saracenen. This Provence legend first emerged in the time of the Saracens, but in Carces it is only recounted on the night of the full moon or when the mistral blow Maar in Carces, in de nacht van de volle maan of als de Mistral waait en met een beetje hulp van de plaatselijke rosé, kan het silhouet van een Rove geit gezien worden op de stenen van het kasteel en als je deze volgt, zou het u kunnen leiden naar de schatkamer van de Gouden Geit, diep begraven onder het kasteel van de Tempeliers.

 

Lac de Carces

Het Lac de la Fontaine d’Ajonc, lokaal bekend als het Lac de Carces bevat 282,5 miljoen kubieke meter water. Het meer is 100ha groot en heeft 8 km. rivieroever. Vanuit dit reservoir wordt water geleverd aan en andere gemeenschappen in de regio Toulon. Aanleg van het reservoir Toulon vond plaats tussen 1934-39 op initiatief van een zekere heer Otto, die had gelobbyd voor drinkwater zonder chloor besmetting in zijn gebied en in 1935 van de stad Toulon de rechten van het beheer en de sterilisatie van het water kreeg.

De oorspronkelijke concessie werd opnieuw opgesteld in 1980. Echter, een van de fundamentele eisen is dat er niet gezwommen en gevaren mag worden geen zwemwater en geen verkeer varen op het meer om veiligheidsredenen. Bij het pompen van water in droge periodes kan het waterpeil omlaag schieten met 5 tot 6 meter en het openen van de sluis poorten op de dam kan verhoging van de waterstand veroorzaken tot 2,5 meter boven het normale niveau.

Het meer wordt om de 10 jaar drooggelegd. FYI the dam is completely dried out every 10 years.  The cost of this drying operation paid by the City of Toulon is 690,000 euros or 460,000 pounds sterling, so we can understand that Toulon does not intend to lose its greatest water resource, Carces Lake by allowing any contamination by tourists or leisure craft on it. De kosten van deze operatie , betaald door de stad Toulon, bedraagt 690.000 euro. Het meer voorziet in het grootste deel van de waterbehoefte van Toulon, zodat het begrijpelijk is dat het niet verontreinigd mag worden ten behoeve van toeristen en recreatie.

 

Landbouw

In Carces is de landbouw is gebaseerd op de druif. De wijn uit Carces won vele prestigieuze prijzen. Vanaf 1910 is er een coöperatie, die bekend staat als Le Hameau des Vignerons, maar er zijn ook andere prachtige wijndomeinen in het omringende platteland.

 

- Domaine Manuel Foussenq 11 Place Gabriel Péri 04 94 04 54 18
- Domaine les Hauts des Clos Route de Montfort 04 94 04 31 26
- Domaine du Lac Route du Thoronet 04 94 04 52 51
- Domaine de la Manuelle Route du Thoronet 04 94 04 56 51
- Domaine Mouton Gautier Quart Bastides Septentrionales 04 94 80 05 05
- Domaine REBOUL Joël Le Clos de Gérin 04 94 04 20 69
- Domaine ROUX Quartier Saint Martin 04 94 04 36 60
- Domaine de Ste CROIX Sainte Croix 04 94 04 58 38
- Domaine St JEAN Route de Montfort 04 94 59 55 89

Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
 

Célébrités : Général Lambot; Capitaine Arbaud; Tanneron de Séquemagne; Lieutenant Siry; Ingénieur Ferrandin.
 
 

A voir :

* la cité médiévale
* la Tour de l'Horloge et la fontaine des quatre saisons sur la place de la mairie
* l'église Sainte Marguerite
* le confluent de l'Argens et du Carami
* Notre-Dame de Carami (N-D de Bon-Secours)
Chiffres du recensement de la population 1999 (d'après les sources INSEE 1999) :
 

Nombre total de logements : 
Nombre de résidences principales :
Nombre de résidences secondaires et logements occasionnels : 
Nombre de logements vacants : 
Nombre moyen d'occupants des résidences principales :
1595
1073
355
167
2.21